Grundsärskola med TBA-inriktning

ORGANISATION


Huvudman:

Gnosiaskolan AB


Rektor:

Eva Kariotaki


Biträdande rektor:

Lilian Rasmussen


Specialpedagog:

Britt-Marie Simonsson


Kurator:

Robert Larsson


Skolsköterska:

Ulrika Jernström


© Copyright 2012. All Rights Reserved.