Grundsärskola med TBA-inriktning

För närvarande är insatser som bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA, eller på engelska Applied Behavior Analysis, ABA) den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism. Med hjälp av beteendeanalytiska insatser kan barn med autism ofta lära sig och utveckla viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek, vardagsfärdigheter (ADL) och skolkunskaper. Barnen kan också få hjälp att hantera problembeteenden som utbrott och stereotypier (upprepade fasta rörelsemönster).


Läs mer på autismforums hemsida.© Copyright 2012. All Rights Reserved.